بک لینک چیست؟

امروزه الگوريتمهاي موتورهاي جستجو پيچيدهتر شدهاند و خيلي غامض است که مهندسين بهينهسازي بتوانند موتورهاي جستجو را دستکاري کنند، بی‌گمان اين بازي موش و گربه بين مهندسين سئو و موتورهاي جستجو امروزه نيز بودش دارد و بقیه پيدا خواهد کرد. کارخانه ویرگول نیز از دیگر جایگاه های درونی شمرده می شود که مندرج مطلب‌ها درون …

بک لینک چیست؟ Read More »